NovaShark

SÀN GỌI VỐN

Hàng đầu Việt Nam

Tham gia ngay

QUYỀN LỢI THAM GIA

  • Trở thành thành viên V.I.P Nhóm kín NovaShark, hội ngộ định kỳ 2 lần/tháng

  • Đặc quyền được tham gia tất cả các chương trình, khoá học của NovaShark

  • Đặc quyền tham gia thuyết trình gọi vốn tại sàn gọi vốn trực tiếp chọn lọc, được hỗ trợ kết nối với các nhà đầu tư tiềm năng

  • Lựa chọn 1 trong 2 hình thức “ Nhà Đầu tư” hoặc “ nhà Gọi vốn” để tham gia hệ thống

BAN CỐ VẤN

SHARK ĐỖ LIÊN

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tập đoàn AquaOne, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty nước mặt sông Đuống và Quỹ Môi trường Xanh Việt Nam (Green Vietnam Fund)

ÔNG NGUYỄN ĐÌNH THẮNG

Phó Chủ tịch Hội Truyền Thông số Việt Nam, Giáo sư kinh tế, Tiến sĩ khoa học và Công nghệ danh dự

ÔNG NGUYỄN TRÍ HIẾU

 Chuyên gia tài chính - ngân hàng độc lập, thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình

ÔNG LÊ VIẾT HẢI

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

ÔNG ĐỖ MẠNH HÙNG

Chủ tịch Công ty Cổ phẩn Công nghệ Giáo dục Nova